IN MEMORIAM

Vambola Hurt

28.12.1926 - 12.01.2008

Vambola Hurt sündis 28.dets.1926 Pühajärvel politseiametniku pojana. Alghariduse sai Laanemetsa ja Keeni algkoolides. 1939 asus õppima Valga Ühisgümnaasiumi. 1944. aastal põgenes ta 17-aastase poisina üksinda ja nö kaks kätt taskus Nõukogude okupatsiooni eest Rootsi.

Rootsis tuli esimesed kuud veeta põgenikelaagrites Lindös, Kvillinges ja Medevi Brunnis. 1947. aastal lõpetas Sigtuna Eesti Gümnaasiumi esimese lennu. Peale seda töötas Västeråsis ja Stockholmis. 1948 alustas õpinguid Stockholmi ülikooli majandusteaduse osakonnas, 1950 jätkas õpinguid Stockholmi kaubandusülikoolis.

Vambola Hurt oli korp. Fraternitas Estica liige 1951. aastast.

Vambola Hurt töötas majandusalal mitmetes ettevõtetes Rootsis - Handelsbankenis, Fordis. Kuni pensionile jäämiseni tegevdirektorina eestlaste poolt rajatud ettevõttes AB Misomex, milline firma omas patendi korduvate trükikehade valmistamiseks (näiteks postmarkide ja etikettide trükkimiseks). Markide kogumine oli tema harrastuseks koolipoisi päevilt, 1937. aastast alates. Vambola esimene kogu jäi sõja tõttu Eestisse. Stockholmis asutati Eesti Filatelistide Ühing Rootsis 1954. aastal, millega Vambola Hurt varsti liitus. Ta kuulus palju aastaid ühingu juhatusse ning oli 1987 - 2002 selle esimees. Vambola oli üks ühingu auliikmetest.

Vambola on edukalt esinenud paljudel rahvusvahelistel filateelianäitustel alates 1976. aastast.

Enim märkimist vääriksid kuldmedalid " London 80" ja " London 90" näitustelt ning suur kullatud hõbe " Finlandia 88". Lisaks kogumisele oli ta üks parimaid Eesti postmarkide tundjaid. Tema ja Elmar Ojaste koostöös ilmus 1986. aastal Eesti Filateelia kataloog - käsiraamat, mis on siiani asendamatu infoallikas Eesti materjali kogujale - uurijale. Lisaks on ta kirjutanud mitmeid artikleid eesti postmarkidest ning postiajaloost, olles üks viljakamaid kaasautoreid " Eesti filatelistile". Ta oli filateeliaseltsi " Estonia" esimeste välisliikmete hulgas selle taastamise järel.

Eesti taasiseseisvudes oli Vambola Hurt nende hulgast, kes andsid oma panuse iseolemise ülesehitamisse. Ta osales 1991. aastal ilmunud Eesti postmarkide trükkimise korraldamises ning oli aastatel 1992 - 1993 RE Eesti Post nõunik. Viimased 15 aastat oli ta tegev firmas " Linette."

Vambola oli Eesti Postimuuseumi Sõprade Seltsi asutajaliige. Oleme talle tänulikud abi eest Postimuuseumi kogude täiendamisel ja kirjeldamisel. Vambola vahendusel on Postimuuseumi kogudesse jõudnud mitmeid unikaalseid esemeid, näiteks lillemustri markide proovipoognad. Vambola Hurt oli väga huvitav vestluskaaslane, laia silmaringi ning kindlate põhimõtetega ja talle ainuomase huumorimeelega inimene.

Vambola Hurt abiellus Inna - Karin Hubeliga 3. septembril 1955. Teda jäävad leinama poeg Martin ja tütar Leena ja arvukas hulk sõpru ning huvikaaslasi.

Aive Küng
Postimuuseumi juhataja