REFS ESTONIA TEENETERIST


REFS ESTONIA TEENETERIST

REFS ESTONIA TEENETERISTI KAVALERID

2011 

 1. Nr 1 - Ants Linnard
 2. Nr 2 - Tiit Talmre
 3. Nr 3 - Kalev Kokk
 4. Nr 4 - Anders Hakkenson
 5. Nr 5 - Pertti Hujala
 6. Nr 6 - Lembit Lõhmus
 7. Nr 7 - Vello Kallas

2012

 1. Nr 8 - Tiia Paeväli
 2. Nr 9 - Jaan Otsason
 3. Nr 10 - Ülo Waks

2014

 1. Nr 11 - Elmo Viigipuu
 2. Nr 12 - Jaan Woode
 3. Nr 13 - Ants Kulo
 4. Nr 14 - Peeter Sgirka

2015

 1. Nr 15 - Viktor Kuik
 2. Nr 16 - Jaan Moik
 3. Nr 17 - Kaljula Saare
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

REFS ESTONIA TEENETERISTI KIRJELDUS 

JA KASUTAMISE KORD

1.    Üldsätted

1.1. Käesoleva korraga kehtestatakse Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi Estonia teeneteristi (edaspidi: REFS Estonia teeneterist) kirjeldus ja kasutamise kord.
1.2. Teeneteristi eesmärgiks on tunnustada teeneid, mis on saavutatud pikaajalise tegevusega REFS Estonia traditsioonide hoidmisel ning filateelia ja postiajaloo talletamisel.

2.    Teeneteristi kirjeldus

2.1. REFS Estonia teenetemärk on risti kujuline. Risti kõrgus ja laius on 50 x 50 mm. Rist on kaetud sinise emailiga. Risti ääred on hõbetatud. Risti keskel on Estonia Seltsi märk kuldsel pärjal. Estonia Seltsi märk on ümmargune 20 mm läbimõõduga. Märgi peal on maakaart, mille kontuurid on kuldsed ning manner on kaetud musta ja meri sinise emailiga. Üle mandri on valgete tähtedega kiri ESTONIA.  

3.    Teeneteristi kandmise õigus

3.1. Teeneterist antakse REFS Estonia pikaajalisele liikmele Estonia Seltsi tegevuse arendamise ja filateeliaalase tegevuse eest.
3.2. Teeneteristi võidakse anda ka välismaalastele teenete eest REFS Estonia toetamise ja  tegevuse arendamisel mujal maailmas.


4.    Teeneteristi kandmise kord

4.1. Teeneteristi kantakse vasakpoolse rinnatasku all keskkohal.
4.2.  Korraga kantakse ühte REFS Estonia poolt antud teenetemärki.


5.    Teeneteristi väljaandmise kord

5.1. Teeneterist koos tunnistusega antakse välja REFS Estonia juhatuse liikmete otsusel  ja REFS Estonia juhatuse protokolli alusel.
5.2. Teeneteriste antakse igal aastal detsembri kuus REFS Estonia asutamise aastapäevale pühendatud üritusel.
5.3. Kui REFS Estonia liige ei saa osaleda pk 5.2 nimetatud üritusel, annab talle teeneteristi hiljem üle REFS Estonia juhatuse esimees, juhatuse liikmete  juuresolekul.
5.4. Väljaantud teeneteristide kohta peab registrit REFS Estonia juhatuse sekretär.
5.5.  Teeneteristi omanike nimed avaldatakse REFS Estonia veebilehel.

6.    Teeneteristi kandmise õiguse kaotamine

6.1.  Teeneteristi kandmise õiguse kaotavad REFS Estonia juhatuse ettepanekul  teeneteristide omanikud, kes on tahtlikult tekitanud kahju REFS Estonia mainele ja keda on kohtuotsuse alusel süüdi mõistetud filateeliaalases võltsimises.