ESTONIA 2014 erireglement

 1. Rahvusvahelise Filateelianäituse ESTONIA 2014 korraldab Rahvusvaheline Eesti Filatelistide Selts „Estonia“ koostöös Pärnu Linnavalitsuse, AS Eesti Posti ja Pärnu Filatelistide Seltsiga.   
 2. Filateelianäitus ESTONIA 2014 toimub Pärnu Raekoja saalis (Nikolai tn 3) 18.- 20.07.2014.a. Näituse ülespanek toimub 17.07.2014.a alates kella 09.00 ja kestab kuni näituse valmimiseni. Näituse avamine on reedel, 18.07.2014, kell 11.00 ja on avatud kella 17.00. Laupäeval, 19.07.2014.a, on näitus avatud kella 09.00 kuni 17.00. Laupäeval toimub  filatelistide kokkutulek, mis on avatud alates kella 09.00.  Pühapäeval, 20.07.2014, on näitus avatud alates kella 09.00 kuni kella 12.00, peale seda hakatakse näitust maha võtma ja kestab kuni  näitus on maas. Antud näitusega tahame tutvustada filateeliaalast tegevust Pärnumaal. Näitus on tasuta.
 3. Filateelianäitus ESTONIA 2014 on Eesti rahvuslikul tasemel näitus ja kajastab Estica’t. Temaatilisi kogusid saab eksponeerida vaid juhul kui korraldustoimkond nad heaks kiidab. Osaleda võivad võtta kõik filateeliahuvilised. Stendimaks on 5.- EUR stendipool (4x4 lehte). Tasumine kohapeal.
 4. Näitusel juhindutakse FIP’i vastavatest dokumentidest, rahvusvahelise filateelia- näituse ESTONIA üldreglemendist ja käesolevast erireglemendist.
 5. Osavõtuavaldused koos lisatud eksponaadi sisukirjeldusega (soovitavalt inglise keeles ja ca ½ A-4 formaadi mahus)  peavad olema üle antud korraldustoimkonnale kas isiklikult, saadetud  e-maili teel (allkirjastatud digitaalselt) või saadetud postiga  hiljemalt 30.05.2014.a.  Hiljem laekunud avaldused saadetakse tagasi.
 6. Propageerimaks nõelaklassi (1-2 raami väljapanekuid), on sellised eksponaadid teretulnud. Samuti on lubatud esitleda postkaarte, pitsateid ja templeid kui postiajalooga tihedalt seotud esemed.
 7. Žüriil on õigus autasustada ka 1-2 stendi väljapanekuid näituse medaliga.
 8. Korraldustoimkonna  aadress on: PK. 3671; 10507 Tallinn, Eesti.
  Näituse veebileht asub aadressil www.estonia.filateelia.ee/e2014/
  Info Peeter Sgirka tel 56350070 (peeter.sgirka@mail.ee) või Romet Kreek tel  56646604  (Romet.Kreek@aripäev.ee).