Kuressaare 450
Kuressaare 450

ESTONIA 2013 erireglement

 1. Rahvusvahelise Filateelianäituse ESTONIA 2013 korraldab Rahvusvaheline Eesti Filatelistide Selts „Estonia“ koostöös Kuressaare Linnavalitsuse, AS Eesti Posti ja Saare Kogujate Seltsiga.  
 2. Filateelianäitus ESTONIA 2013 on pühendatud Kuressaare Linna 450. aastapäevale.
 3. Filateelianäitus ESTONIA 2013 toimub Kuressaare Kultuurikeskuse ruumides 12.- 13.07.2013.a. Näituse ülespanek toimub 11.07.2013.a alates kella 09.00 ja kestab kella 18.00. Näituse avamine on reedel (12.07.2013) kell 11.00 ja on avatud kella 18.00. Laupäeval, 13.07.2013.a, on näitus avatud kella 09.00 kuni 17.00. Laupäeval toimub näitusesaalis ka kokkutulek, mis on avatud alates kella 09.00.  Pühapäeval, (14.07.2013.a) on näituse mahavõtmine alates kella 09.00 ja kestab seni kui näitus on maha võetud. Antud näitusega tahame tutvustada filateeliaalast tegevust Saaremaal.
 4. Filateelianäitus ESTONIA 2013 on Eesti rahvuslikul tasemel näitus ja kajastab Estica’t. Temaatilisi kogusid saab eksponeerida vaid juhul kui korraldustoimkond nad heaks kiidab. Osaleda võivad võtta kõik filateeliahuvilised. Stendimaks on 5.- EUR stendipool (4x4 lehte). Tasumine kohapeal.
 5. Näitusel juhindutakse FIP'i vastavatest dokumentidest, rahvusvahelise filateelianäituse ESTONIA üldreglemendist ja käesolevast erireglemendist Vaata viited veebil viki.filateelia
 6. Osavõtuavaldused koos lisatud eksponaadi sisukirjeldusega (soovitavalt inglise keeles ja ca ½ A-4 formaadi mahus)  peavad olema üle antud korraldustoimkonnale kas isiklikult, saadetud  e-maili teel (allkirjastatud digitaalselt) või saadetud postiga  hiljemalt 30.05.2013.a.  Hiljem laekunud avaldused saadetakse tagasi.
 7. Propageerimaks nõelaklassi (1-2 raami väljapanekuid), on sellised eksponaadid teretulnud. Samuti on lubatud esitleda postkaarte, pitsateid ja templeid kui postiajalooga tihedalt seotud esemed.
 8. Korraldustoimkonna  aadress on: PK. 3671; 10507 Tallinn, Eesti.
  Näituse veebileht asub aadressil www.estonia.filateelia.ee/e2013/
  Info: Peeter Sgirka tel. + 372 5635 0070.
  Näituse direktor: Ago Papp tel. + 372 5664 6604