ESTONIA 2007 erireglement

 1. 1. Rahvusvahelise Filateelianäituse ESTONIA 2007 korraldab Rahvusvaheline Eesti Filatelistide Selts Estonia koos Pärnu Filatelistide Seltsiga AS Eesti Post toetusel.
 2. 2. Filateelianäitus ESTONIA 2007 on pühendatud esimese regulaarse eestikeelse ajakirjandusväljaande „ Perno Postimees” 150 aastapäevle.
 3. 3. Filateelianäitus ESTONIA 2007 toimub Pärnus 07.- 08. 07. 2007.a.
 4. 4. Filateelianäitus ESTONIA 2007 on Eesti rahvuslikul tasemel näitus ja kajastab valdavalt Esticat. Osaleda võivad ka REFS Estonia välisliikmed oma välja-panekutega ning näituse orgkomitee poolt kutsutud.
 5. 5. Näitusel juhindutakse FIP'i vastavatest dokumentidest, rahvusvahelise filatee- lianäituse ESTONIA üldreglemendist ja käesolevast erireglemendist.
 6. 6. Osavõtuavaldused peavad olema üle antud orgkomiteele või välja saadetud hiljemalt 30.04.2007.a.
 7. 7. Propageerimaks nõelaklassi (1- 2 raami) ja 1-raami klassi on sellised eksponaadid eelistust omavad. Samuti on lubatud esitleda postkaarte ja muid postiajalooga tihedalt seotuid esemeid.
 8. 8. Orgkomitee aadress on: NK. 3671; 10507 Tallinn, Eesti. Näituse veebileht asub aadressil: www.estonia.filateelia.ee/e2007/
  Orgkomitee esimees: Jaan Moik, telefon 505 2512, postiaadress Nk 23, 80002 Pärnu.
  E-post kuni 20.06.2007: peeter.sgirka@mail.ee