ESTONIA 2007 eksponaadid

KUTSUTUD

Eesti Postimuuseum
In memoriam... Aadu Tammsaar "TAMFILA" (8)

VÕISTLUSKLASSID

TRADITSIOONILINE FILATEELIA

Kuulo Vimmsaare
Paapua- Uus-Guinea esmasümbrikke (5) /pronks/

POSTIAJALUGU

Maili Linnard
Laeva- ja merepost Eestis (5) /kuld/

Eero Lõhmuste
Pärnumaa post 1879- 1945. (5) /kuld/

Tiit Marnot
Eesti Post 1990-1991. Fragment (2) /diplom/

Ago Papp
Valik rikutud frankeerimismasinaid 1991.-1992.a. Eestis. (4) /suur hõbe/

Jaan Roots
Destination Estonia. /suu hõbe/

Kaljula Saare
Eestlastele ja Eestimaale suunatud tsensuuriaparaadi sünd ja toimimine iseseisva üksusena ja koos teiste tsensuuristruktuuridega (1942-1948). (6) /kuld/

MAKSIMUMKAARDID

Anna Golubova- Kuusik
Eestiteemalisi maksimumkaarte. (3) /pronksnõel/

Andrus Martin
"Eestimaa" -- väike valik maksimumkaarte (1) /pronks/

TEMAATILINE FILATEELIA

Hans Borghoff
Estland. Seine Volkstrachten auf Briefmarken (1) /diplom/

Tõnis Kiisk
Maarjamaalt Antarktikasse. (6) /pronks/

Eero Lõhmuste
Eestimaa linnud (5) /hõbe/

Andrus Martin
Sakraalarhitektuur Henno Arraku kujundatud postmarkidel ja maksimumkaartidel (1) /diplom/

Peeter Sgirka
Läbilõige ESTONIA filateelianäitustest 1991-2006 (3) /diplom/

Kuulo Vimmsaare
Paavstide välisreisid (5) /hõbetatud pronks/

TEMPELMARGID

Jaan Otsason
Valitud lehekülgi tempel- ja maksumarkide kasutamisest Eestis. (7) /kuld/

KIRJANDUS

REFS ESTONIA, toimetajad Alar Pastarus, Vambola Hurt ja Pekka Erelt
Eesti Filatelist nr 39 /suur kullatud hõbe/

REFS ESTONIA, toimetaja Mart Aru
Eesti Filatelist nr 40 /suur kullatud hõbe/

VABAKLASS

Matti Heikkinen
Matkalla Viron /hõbe/

Kalev Kokk
Eesti postkontorid enne 1940. a. Postkaardid (2) /diplom/

Viktor Kuik
Pariisi ausambad ja monumendid postkaartidel (6) /hõbe/

Jaan Moik
Pärnu vanad postkaardid (3) /pronks/