Uudised

Elmar Ojaste 90 postmark
REFS ESTONIA auliige Elmar Ojaste 90

Vaata Lembit Lõhmuse poolt tehtud pilte kohtumiselt juubilariga.

Mõned näited Elmar Ojaste poolt kirjutatud postiajaloo artiklitest.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Eesti Filatelistide Ühing Rootsis on otsustanud olulisel määral toetada meid filateelianäituse stendide hankimisel.

Suur tänu!

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Tallinn -- Euroopa kultuuripealinn 2011 programmi on meie ettepanekul võetud ka rahvusvaheline filateelianäitus.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

18. aprillil
algusega kell 12:00 toimus Tallinnas, Õismäe Humanitaargümnaasiumis (Õismäe tee 130) REFS ESTONIA aastakoosolek.

Koosolekul valiti REFS ESTONIA juhatuse liikmeteks: Peeter Sgirka (esimees), Viktor Kuik, Tiia Paeväli ja Ago Papp.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Rahvusvaheline filateelianäitus ESTONIA 2010 toimub 09.-10.07.2010 Tartus, Eesti Rahva Nuuseumis,  Raadil

Vaata lähemalt näituse veebilt

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Kohtumised iga kuu esimesel reedel algusega kell 17 Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu kohvikus (Rävala pst 10). Vaata asukoha infot veebil