ESTONIA 2012 meedias

Haapsalu sai Eesti filatelistide keskuseks

Tarmo Õuemaa

Eile avas Eesti filatelistide selts Haapsalu raudteejaamas oma 21. aastanäituse, kus välja pandud haruldusi saab imetleda homme lõunani. Pärnu mees Jaan Moik on näituseks seadnud kuus stenditäit postkaarte Haapsalust. Tema kogub Pärnu ja Haapsalu postkaarte juba oma 25 aastat. Meelis Leppoja on näituseks seadnud ebatavalisest materjalist postmargid. Klaasi all on puidust, korgist, siidist, tikitud lillega postmargid.

Artikli täistekst Lääne Elu 14.07.2012 paberlehe 4. leheküljel. Lisaks tekstile Arvo Tarmula tehtud foto (Jaan Moik oma eksponaadi taustal).

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Täna algab kolm päeva kestev filateelianäitus

Kylauudis.ee 13.07.2012

Täna, 13. juulil kell 11 avati Haapsalu raudteejaamas filatelistlik näitus ESTONIA 2012, mis on pühendatud Keila-Haapsalu raudteelõigu rajamise ukaasi allakirjutamise 110. aastapäevale.

Loe edasi ...

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Haapsalus näeb postmarkide puuduse jälgi

Romet Kreek, REFS Estonia juhatuse liige

Supluslinnas Haapsalus toimub filateelianäitus Estonia 2012, mis on pühendatud Keila – Haapsalu raudteelõigu rajamise ukaasi allakirjutamise 110. aastapäevale.

Oma heakskiidu andis Vene tsaar Tallinn-Keila raudteeliini pikendamiseks Haapsaluni 1902. aastal, mis andis 1904. aasta lõpust Haapsalule rongiühenduse tsaaririigi pealinna St. Peterburiga.

Näituse esimesel päeval on Raudteejaama hoones koha peal kasutusel eritempel. Näha saab mitmeid huvitavaid eksponaate. Kui tuua ära vaid mõned, siis üleval on kaks head raudteepostikogu ja ebatavalisi marke. Olümpiamängude eel võib vaadata näitusekogu Olümpiamängude jalgpalliajaloost. Postkaartidest on imetlemiseks huvitavaid vaateid Tallinna Raekoja platsist ning vanast kuurortlinnast Haapsalust.

Lahendusi postmarkide nappuse ajast. Ka võib kaeda lähiajaloo pööraste aegade meenutust ajutiste lahenduste näol postmarkide asemel Eestis 1991. aastal.

Lisaks poliitilisele ebamäärasusele ja majanduslikult keerukatele aegadele vajutati siis ka pitser Eesti postiajalukku.

Siis oli nappus Nõukogude Liidu postmarkidest, mille postivalitsus ei näinud erilist põhjust varustada markidega lahkulöövat riiki. Margivarude kahanemisele aitasid kaasa ka kõrge inflatsioon ja sellest tingitud postitariifide tõus. Kasutusele tulid mitmesugused käepärased abivahendid, näiteks Haapsalus tehti templid, millega tähistati postimaksu tasumist markide puudusel.

Raudteejaama hoones, Raudtee 2, Haapsalu
Piletid: tasuta
avatud kuni 15. juulini
www.estonia.filateelia.ee
________________________________

Arikkel ilmus ajalehe Äripäev lisas Pukepäev 13.07.2012

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

13. juulil kell 11 avatakse Haapsalus filatelistlik näitus

Haapsalu.ee 10.07.2012

Järgmisel reedel, 13. juulil kell 11 avatakse Haapsalus filatelistlik näitus ESTONIA 2012.

Näitus leiab aset Eesti Raudteemuuseumis ja on pühendatud Keila-Haapsalu raudteelõigu rajamise ukaasi allakirjutamise 110. aastapäevale. Näitus toimub koostöös Eesti Raudteemuuseumiga ja Haapsalu linnavalitsusega.

Loe edasi ...

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Haapsalus näeb ebatavalisi marke 

Marek Kuul

ERR Uudised 08.07.2012 09:31

Haapsalus Eesti Raudteemuuseumis avatakse 13. juulil filateelianäitus Estonia 2012, mis on pühendatud Keila-Haapsalu raudteelõigu rajamise ukaasi allakirjutamise 110. aastapäevale.

Loe edasi ...

Sama uudis on avaldatud ka Klassikaraadio veebil

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Haapsalus saab varsti näha raudteeposti

Romet Kreek, REFS Estonia juhatuse liige

Raudtee muutis Haapsalu supellinna ja ravimuda paremini suvitajatele kättesaadavaks ning elavdas nii ehitamise aegu kui ka hiljem kohaliku majandust ja eluolu. Filatelistidele jättis raudteepost jälje templijäljendite näol postisaadetistele.

Ravimudaga supellinn Haapsalu sai raudteeühenduse impeeriumi pealinna St Peterburgiga 1904. aastal, kui Tallinn-Keila raudteeliini pikendati Haapsaluni. Oma heakskiidu andis sellele Vene keiser 1902. aasta kevadel. Raudteeliini trass ja lõppjaama asukoht valiti välja 1902. aastal.  Raudtee ehitustöid alustati 1904. aasta mais. Esimene vedur jõudis Haapsallu 10. augustil 1904. Keila–Haapsalu vahelisel laiarööpmelisel raudteeliinil algas ajutine reisijate- ja kaubavedu segarongidega 15. detsembril 1904, alaline rongiliiklus avati novembris 1905.

Tsaariperekonna liikmed olid Haapsalus varemgi suvitamas käinud, mistõttu ei olnud keisri heakskiit Haapsalu raudteeühendusele üllatav.

Sellised meeleolud valitsesid Haapsalus 1905. aastal, kui reisijate ja kaubavedu juba toimis, kuid mitte veel alaliselt.

„Suvitajaid oli tänavu Haapsalus üle 7000, majad olivad nii täis kui võimalik ja üürihind märksa kõrgem kui varem. Paljud pidivad korteri puudusel ära minema. Iseäranis teenisivad tänavu ka toidu-ainete müüjad. Ühtegi õnnetust ega kuritegu ei ole ettetulnud, olgugi et raudtee juures üle 300 ilmarändaja tööl on. Pidustusi ja lõbu oli palju, kui linna-isad mõistaksivad, saaks Haapsalust suur suvituse koht,“ vahendab Haapsalu muuseum 1905. aasta 17. augusti Postimeest.

Tänapäeval, kus Haapsalu raudteejaam on ära lõigatud muust maailmast ja kus relsid on vaid Raudteemuuseumi vedurite-vagunite hoidmiseks, meenutab raudtee kunagist hiilgust ja hilisemat viletsust  kaunis Haapsalu raudteejaama hoone ühes oma 216 meetri pikkuse omalaadse katusealuse perrooniga. Vaid keiserliku perekonna liikmetele oli mõeldud Imperaatoripaviljon, kuhu keiser teadaolevalt ise ei jõudnudki, küll aga kasutasid seda teised tsaariperekonna liikmed. Tänapäeval asub seal Raudteemuuseum.

Ühes raudteeühendusega saabusid ka Läänemaale liikuvad postkontorid ehk postivagunid, mis ühendati rongide kooseisu.

Esimestel Haapsalu-St. Peterburgi ümmargustel raudteetemplitel puudusid lõppjaamade nimed, küll aga kandsid need numbreid 39 ja 40. Enne Haapsalu raudtee valmimist kasutati samade numbritega templeid St. Peterburg-Tallinn liinil ja veel varem olid numbrid 39 ja 40 kasutusel Gatšina-Paldiski liinil.

1911. aastal tulid kasutusele ovaalse kujuga templid, kus on lisaks numbritele 39 ja 40 ka Haapsalu ja St. Peterburgi venekeelsed nimed. Lisaks oli tsaariajal kasutusel Tapa-Haapsalu postivaguni templid. Esimesed tsaariaegsed postvagunitemplid võeti Eestis kasutusele Gatšina-Paldiski liinis juba aastal 1871.

postkaart postivagunist nr 40
Pildil on Haapsalu-St. Peterburgi templijäljendiga postkaart, mis on adresseeritud Saksamaale. Pilt pärineb ERM Postimuuseumi Vambola Hurda kogust.

Kuid eks oma silm ole kuningas. Kahte väga head raudteepostikogu ning muudki huvitavat saab näha Haapsalu Raudteejaamas toimuval filateelianäitusel ESTONIA 2012. Tasuta näitus on pühendatud Keila-Haapsalu raudteelõigu rajamise ukaasi allakirjutamise 110. aastapäevale. Näituse pidulik avamine toimub reedel, 13. juulil kell 11 ja näitus on külastamiseks avatud kella 18ni. Kasutusel on eritempel. Ka laupäeval 14. juulil on näitus avatud kella 9-17ni ning samas toimub ka filatelistide kokkutulek. Pühapäeval 15. juulil saab näitust vaadata kella 9-12ni. Huvitavatest eksponaatidest võib veel ära märkida ebatavaliste markide kogu ja Olümpiamängude jalgapalli ajaloo kogu. Postkaartidest on kuuel stendil Haapsalu postkaartide kogu ning ka kogu Tallinna raekoja platsi mõnestki ebatavalisest fotost ja fotopostkaardist.
________________________________

Arikkel ilmus 07.07.2012 mõnevõrra toimetatuna ja ilma pildita ajalehes Lääne Elu

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

13. juulil avatakse raudteemuuseumis filateelianäitus

Läänlane 06.07.2012 12:01

Järgmisel reedel, 13. juulil kl 11 avatakse Haapsalu raudteemuuseumis filatelistlik näitus "Estonia 2012".

Loe edasi ... o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Haapsalus toimub filateelianäitus

Läänemaa portaal 06.07.2012

Järgmisel reedel, 13. juulil kl 11 avatakse Haapsalus filatelistlik näitus "Estonia 2012".

Loe edasi ...

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o