ESTONIA 2010 erireglement

 1. Rahvusvahelise Filateelianäituse ESTONIA 2010 korraldab Rahvusvaheline Eesti Filatelistide Selts "Estonia" ja Eesti Rahva Muuseumi Postimuuseum, Tartu Linnavalitsuse ja AS Eesti Post toetusel.
 2. Filateelianäitusega ESTONIA 2010 tähistatakse Eesti Postimuuseumi esimese tegevusaasta täitumist Eesti Rahva Muuseumi koosseisus.
 3. Filateelianäitus ESTONIA 2010 toimub Tartus Eest Rahva Muuseumis Raadil 9. - 10. 07. 2010.a.
 4. Filateelianäitus ESTONIA 2010 on Eesti rahvuslikul tasemel näitus ja kajastab Esticat. Osaleda võivad REFS Estonia liikmed oma väljapanekutega ning näituse orgkomitee poolt kutsutud.
 5. Näitusel juhindutakse FIP'i vastavatest dokumentidest, rahvusvahelise filateelianäituse ESTONIA üldreglemendist ja käesolevast erireglemendist Vaata viited veebil viki.filateelia
 6. Osavõtuavaldused peavad olema üle antud orgkomiteele või välja saadetud hiljemalt 10. 05. 2010.a.
 7. Propageerimaks nõelaklassi (1- 2 raami) on sellised eksponaadid eelistatud. Samuti on lubatud esitleda postkaarte, pitsateid ja templeid kui postiajalooga tihedalt seotud esemeid.
 8. Orgkomitee aadress on: PK. 3671; 10507 Tallinn, Eesti.
  Näituse veebileht asub aadressil www.estonia.filateelia.ee/e2010/
  Näituse direktor Ago Papp tel. + 372 56 646 604