ESTONIA 2009 erireglement

 1. Rahvusvahelise Filateelianäituse ESTONIA 2009 korraldab Rahvusvaheline Eesti Filatelistide Selts "Estonia", Narva Aleksandri Suurkirik ja Narva Linna- valitsus koos Narva filatelistidega AS Eesti Post toetusel.
 2. Filateelianäitus ESTONIA 2009 on pühendatud Narva Aleksandri Suurkiriku 125 aastapäeva tähistamiseks.
 3. Filateelianäitus ESTONIA 2009 toimub Narva Aleksandri Suurkirikus 10. - 12. 07. 2009.a.
 4. Filateelianäitus ESTONIA 2009 on Eesti rahvuslikul tasemel näitus ja kajastab Esticat. Osaleda võivad REFS Estonia liikmed oma väljapanekutega ning näituse orgkomitee poolt kutsutud.
 5. Näitusel juhindutakse FIP'i vastavatest dokumentidest, rahvusvahelise filateelianäituse ESTONIA üldreglemendist ja käesolevast erireglemendist Vaata viited veebil viki.filateelia
 6. Osavõtuavaldused peavad olema üle antud orgkomiteele või välja saadetud hiljemalt 10. 05. 2009.a.
 7. Propageerimaks nõelaklassi (1- 2 raami) on sellised eksponaadid eelistatud. Samuti on lubatud esitleda postkaarte, pitsateid ja templeid kui postiajalooga tihedalt seotud esemeid.
 8. Orgkomitee aadress on: PK. 3671; 10507 Tallinn, Eesti.
  Näituse veebileht asub aadressil www.estonia.filateelia.ee/e2009/
  Näituse direktor Ago Papp tel. + 372 56 646 604