ESTONIA 2008 erireglement

 1. Rahvusvahelise Filateelianäituse ESTONIA 2008 korraldab Rahvusvaheline Eesti Filatelistide Selts „Estonia“, Viljandi linnavalitsus koos Viljandi Kollektsionääride Seltsiga AS Eesti Post toetusel.
 2. Filateelianäitus ESTONIA 2008 on pühendatud Viljandi linna linnaõiguse 725. aastapäeva tähistamiseks.
 3. Filateelianäitus ESTONIA 2008 toimub Viljandis 11.- 13.07.2008.a. Filateelianäitusega austatakse hr. Kaljula Saare pikaajalist filatelistlikku tege-vust ja 80-ndat sünnipäeva.
 4. Filateelianäitus ESTONIA 2008 on Eesti rahvuslikul tasemel näitus ja kajastab Esticat. Osaleda võivad REFS Estonia liikmed oma väljapanekutega ning näituse orgkomitee poolt kutsutud
 5. Näitusel juhindutakse FIP'i vastavatest dokumentidest, rahvusvahelise filateelianäituse ESTONIA üldreglemendist ja käesolevast erireglemendist Vaata viited veebil viki.filateelia
 6. Osavõtuavaldused peavad olema üle antud orgkomiteele või välja saadetud hiljemalt 10.05.2008.a.
 7. Propageerimaks nõelaklassi (1- 2 raami) on sellised eksponaadid eelistatud. Samuti on lubatud esitleda postkaarte pitsateid ja templeid kui postiajalooga tihedalt seotuid esemeid.
 8. Orgkomitee aadress on: PK. 3671; 10507 Tallinn, Eesti.
  Näituse veebileht asub aadressil www.estonia.filateelia.ee/e2008/
  Näituse direktor Ago Papp tel. + 372 56 646 604